Sạt lở núi Phước Sơn: Gùi lương thực cắt rừng tiếp tế công nhân bị mắc kẹt

Người dân gùi hàng tiếp tế công nhân thủy điện. Ảnh: Tường Minh
Người dân gùi hàng tiếp tế công nhân thủy điện. Ảnh: Tường Minh
Người dân gùi hàng tiếp tế công nhân thủy điện. Ảnh: Tường Minh
Lên top