Sạt lở núi ở Quảng Nam, 6 ngôi nhà bị sập

Chính quyền địa phương chỉ đạo sơ tán người dân đến vùng an toàn. Ảnh: Hoàng Thọ
Chính quyền địa phương chỉ đạo sơ tán người dân đến vùng an toàn. Ảnh: Hoàng Thọ
Chính quyền địa phương chỉ đạo sơ tán người dân đến vùng an toàn. Ảnh: Hoàng Thọ
Lên top