Sạt lở núi lúc nửa đêm, vùi lấp 3 người trong một gia đình

Hiện trường vụ sạt lở.Ảnh:CTV
Hiện trường vụ sạt lở.Ảnh:CTV
Hiện trường vụ sạt lở.Ảnh:CTV
Lên top