Gia Lai – Kon Tum:

Sạt lở núi gây thiệt hại nặng về giao thông

Mưa lũ chẻ đôi đường Quốc lộ 24 lên Măng Đen trên địa bàn Kon Tum. Ảnh: THANH TUẤN
Mưa lũ chẻ đôi đường Quốc lộ 24 lên Măng Đen trên địa bàn Kon Tum. Ảnh: THANH TUẤN
Mưa lũ chẻ đôi đường Quốc lộ 24 lên Măng Đen trên địa bàn Kon Tum. Ảnh: THANH TUẤN
Lên top