Sạt lở núi, 400 hộ dân ở Quảng Ngãi bị cô lập

Sạt lở núi, 400 hộ dân ở Quảng Ngãi bị cô lập. Ảnh: Nguyễn Trang
Sạt lở núi, 400 hộ dân ở Quảng Ngãi bị cô lập. Ảnh: Nguyễn Trang
Sạt lở núi, 400 hộ dân ở Quảng Ngãi bị cô lập. Ảnh: Nguyễn Trang
Lên top