Sạt lở nghiêm trọng, việc khôi phục lưới điện ở cửa khẩu La Lay đình trệ

Lên top