Sạt lở nghiêm trọng trên Quốc lộ 27C, uy hiếp trường học

Phạm vi điểm sạt lở tại km 108, Quốc lộ 27C qua Lâm Đồng khá rộng, ăn sâu vào taluy dương. Ảnh: Nhiệt Băng
Phạm vi điểm sạt lở tại km 108, Quốc lộ 27C qua Lâm Đồng khá rộng, ăn sâu vào taluy dương. Ảnh: Nhiệt Băng
Phạm vi điểm sạt lở tại km 108, Quốc lộ 27C qua Lâm Đồng khá rộng, ăn sâu vào taluy dương. Ảnh: Nhiệt Băng
Lên top