Sạt lở nghiêm trọng tại Sơn La, nhiều điểm giao thông khó di chuyển