Sạt lở lại vùi lấp 1 ngôi nhà ở Quảng Trị, tìm được thi thể 2 người

Đường vào xã Húc bị nước lũ chia cắt. Ảnh: Hưng Thơ.
Đường vào xã Húc bị nước lũ chia cắt. Ảnh: Hưng Thơ.
Đường vào xã Húc bị nước lũ chia cắt. Ảnh: Hưng Thơ.
Lên top