Sạt lở kinh hoàng, nhiều diện tích cà phê bị chôn vùi