Sạt lở kinh hoàng khiến 3 cháu nhỏ trong 1 gia đình tử vong

Hiện trường vụ sạt lở kinh hoàng tại xã Khau Tinh, Na Hang (Tuyên Quang) khiến 3 cháu nhỏ trong 1 gia đình tử vong.
Hiện trường vụ sạt lở kinh hoàng tại xã Khau Tinh, Na Hang (Tuyên Quang) khiến 3 cháu nhỏ trong 1 gia đình tử vong.
Hiện trường vụ sạt lở kinh hoàng tại xã Khau Tinh, Na Hang (Tuyên Quang) khiến 3 cháu nhỏ trong 1 gia đình tử vong.
Lên top