Sạt lở khiến nhiều nơi ở huyện miền núi Quảng Nam bị cô lập

Sạt lở nhiều nơi khiến các huyện miền núi Quảng Nam bị cô lập. Ảnh: Hoàng Thọ
Sạt lở nhiều nơi khiến các huyện miền núi Quảng Nam bị cô lập. Ảnh: Hoàng Thọ
Sạt lở nhiều nơi khiến các huyện miền núi Quảng Nam bị cô lập. Ảnh: Hoàng Thọ
Lên top