Sạt lở gây tắc hoàn toàn Quốc lộ 8A ở Hà Tĩnh

Điểm sạt lở gây chia cắt hoàn toàn Quốc lộ 8A đoạn km 78 + 500 vào sáng nay. Ảnh: TT.
Điểm sạt lở gây chia cắt hoàn toàn Quốc lộ 8A đoạn km 78 + 500 vào sáng nay. Ảnh: TT.
Điểm sạt lở gây chia cắt hoàn toàn Quốc lộ 8A đoạn km 78 + 500 vào sáng nay. Ảnh: TT.
Lên top