Sạt lở dồn dập, Cà Mau công bố tình trạng thiên tai khẩn cấp

Một đoạn đê biển Cà Mau bị sạt lở nghiêm trọng (ảnh Nhật Hồ)
Một đoạn đê biển Cà Mau bị sạt lở nghiêm trọng (ảnh Nhật Hồ)
Một đoạn đê biển Cà Mau bị sạt lở nghiêm trọng (ảnh Nhật Hồ)
Lên top