Sạt lở đồn biên phòng ở Quảng Nam, khẩn trương sơ tán các cán bộ, chiến sĩ

Sạt lở taluy Đồn Biên phòng A Xan. Ảnh: Biên phòng
Sạt lở taluy Đồn Biên phòng A Xan. Ảnh: Biên phòng
Sạt lở taluy Đồn Biên phòng A Xan. Ảnh: Biên phòng
Lên top