Sạt lở đe dọa các huyện miền núi Bình Định

Mở đường qua điểm sạt lở ở xã An Vinh, An Lão             Ảnh T.H
Mở đường qua điểm sạt lở ở xã An Vinh, An Lão Ảnh T.H
Mở đường qua điểm sạt lở ở xã An Vinh, An Lão Ảnh T.H
Lên top