Sạt lở đất đá chặn ngang quốc lộ huyết mạch Lào Cai đi Sa Pa trong đêm

Hàng nghìn m3 đất đá sạt lở chắn ngang quốc lộ 4D từ Lào Cai đi Sa Pa trong đêm.
Hàng nghìn m3 đất đá sạt lở chắn ngang quốc lộ 4D từ Lào Cai đi Sa Pa trong đêm.
Hàng nghìn m3 đất đá sạt lở chắn ngang quốc lộ 4D từ Lào Cai đi Sa Pa trong đêm.
Lên top