Sạt lở đất, chia cắt cả một huyện miền núi Thanh Hóa

Lên top