Sạt lở cả quả núi, 8 người một nhà tháo chạy, may mắn thoát chết

8 người trong một gia đình may mắn thoát chết ở huyện Tây Giang.
8 người trong một gia đình may mắn thoát chết ở huyện Tây Giang.
8 người trong một gia đình may mắn thoát chết ở huyện Tây Giang.
Lên top