Sạt kè, nhiều nhà có nguy cơ đổ sập, hàng chục hộ dân sơ tán trong đêm

Bức kè kiên cố gãy đứt làm nhiều đoạn, những ngôi nhà phía trên có nguy cơ bị sập bất cứ lúc nào. Ảnh: Thu Chung
Bức kè kiên cố gãy đứt làm nhiều đoạn, những ngôi nhà phía trên có nguy cơ bị sập bất cứ lúc nào. Ảnh: Thu Chung
Bức kè kiên cố gãy đứt làm nhiều đoạn, những ngôi nhà phía trên có nguy cơ bị sập bất cứ lúc nào. Ảnh: Thu Chung
Lên top