Sạt đứt đường Hồ Chí Minh sau khi nhà máy thủy điện Đắk Mi4 xả lũ

Đường Hồ Chí Minh bị sạt lở nghiêm trọng đoạn phía hạ du thân đập thủy điện Đắk Mi 4. Ảnh: Hải Đỗ
Đường Hồ Chí Minh bị sạt lở nghiêm trọng đoạn phía hạ du thân đập thủy điện Đắk Mi 4. Ảnh: Hải Đỗ
Đường Hồ Chí Minh bị sạt lở nghiêm trọng đoạn phía hạ du thân đập thủy điện Đắk Mi 4. Ảnh: Hải Đỗ
Lên top