Sát 30 Tết, bão Sanba vào biển Đông, cơ quan phòng chống thiên tai ra công điện khẩn ứng phó

Vị trí và hướng đi của  bão Sanba. Ảnh: NCHMF
Vị trí và hướng đi của bão Sanba. Ảnh: NCHMF
Vị trí và hướng đi của bão Sanba. Ảnh: NCHMF
Lên top