SARS-CoV-2: Lý Sơn tạm ngưng đón du khách nước ngoài

Lên top