Sắp xuất hiện áp thấp nhiệt đới "chồng" không khí lạnh rất khó lường

Bắt đầu nổi sóng và gió to dọc Thành phố Quy Nhơn trước khi bão số 5 đổ bộ. Ảnh: Nguyễn Tri.
Bắt đầu nổi sóng và gió to dọc Thành phố Quy Nhơn trước khi bão số 5 đổ bộ. Ảnh: Nguyễn Tri.
Bắt đầu nổi sóng và gió to dọc Thành phố Quy Nhơn trước khi bão số 5 đổ bộ. Ảnh: Nguyễn Tri.
Lên top