Sắp xuất hiện 3 hiện tượng thiên văn kỳ thú ở Việt Nam vào ngày mai

Ngày mai 24.3, Sao Thủy ở vị trí ly giác cực đại phía Tây.
Ngày mai 24.3, Sao Thủy ở vị trí ly giác cực đại phía Tây.
Ngày mai 24.3, Sao Thủy ở vị trí ly giác cực đại phía Tây.
Lên top