Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Sập tường nhà ở Đà Lạt, 3 người bị thương

Hiện trường vụ sập tường nhà.
Hiện trường vụ sập tường nhà.