Sắp trình HĐND TPHCM các chính sách giải quyết cho người dân Thủ Thiêm

Người dân Thủ Thiêm mang bản đồ chứng minh 5 khu phố nằm ngoài ranh quy hoạch Khu đô thị Thủ Thiêm trong lần gặp lãnh đạo TPHCM.  Ảnh: M.Q
Người dân Thủ Thiêm mang bản đồ chứng minh 5 khu phố nằm ngoài ranh quy hoạch Khu đô thị Thủ Thiêm trong lần gặp lãnh đạo TPHCM. Ảnh: M.Q
Người dân Thủ Thiêm mang bản đồ chứng minh 5 khu phố nằm ngoài ranh quy hoạch Khu đô thị Thủ Thiêm trong lần gặp lãnh đạo TPHCM. Ảnh: M.Q
Lên top