Sắp thông đường hầm xuyên núi đường ven biển vịnh Hạ Long

2 cửa hầm phía TP.Hạ Long. Ảnh: Nguyễn Hùng
2 cửa hầm phía TP.Hạ Long. Ảnh: Nguyễn Hùng
2 cửa hầm phía TP.Hạ Long. Ảnh: Nguyễn Hùng
Lên top