Sáp nhập một số Sở, Ban thuộc UBND tỉnh Bạc Liêu

HĐND tỉnh Bạc Liêu chính thức thông qua Nghị quyết sắp xếp một số sở, ngành tại Bạc Liêu (ảnh Nhật Hồ)
HĐND tỉnh Bạc Liêu chính thức thông qua Nghị quyết sắp xếp một số sở, ngành tại Bạc Liêu (ảnh Nhật Hồ)
HĐND tỉnh Bạc Liêu chính thức thông qua Nghị quyết sắp xếp một số sở, ngành tại Bạc Liêu (ảnh Nhật Hồ)

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top