Sập nhà xưởng 4 người bị nạn

Hiện trường vụ sập nhà xưởng. Ảnh: P.B
Hiện trường vụ sập nhà xưởng. Ảnh: P.B
Hiện trường vụ sập nhà xưởng. Ảnh: P.B
Lên top