Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Sập nhà giữa trung tâm Đà Nẵng, 2 người chết