Sập nhà đang tháo dỡ, 1 công nhân tử vong

Hiện trường vụ sập nhà đang tháo dỡ làm 1 công nhân tử vong.
Hiện trường vụ sập nhà đang tháo dỡ làm 1 công nhân tử vong.
Hiện trường vụ sập nhà đang tháo dỡ làm 1 công nhân tử vong.
Lên top