Sập mỏ đất, 2 tài xế bị vùi lấp cùng 2 xe tải

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM