Sập mỏ đá, 2 người thương vong

Mỏ đá của Công ty xi măng Tân Phú Xuân. Ảnh PV
Mỏ đá của Công ty xi măng Tân Phú Xuân. Ảnh PV
Mỏ đá của Công ty xi măng Tân Phú Xuân. Ảnh PV
Lên top