Sắp hoàn thành việc đào thông hầm Hải Vân 2

Máy khoan được công nhân sử dụng để đào hầm tại hầm Hải Vân 2. ảnh: H.Vinh
Máy khoan được công nhân sử dụng để đào hầm tại hầm Hải Vân 2. ảnh: H.Vinh
Máy khoan được công nhân sử dụng để đào hầm tại hầm Hải Vân 2. ảnh: H.Vinh
Lên top