Sập giàn giáo tại công trình thủy điện, 2 công nhân người Việt tử vong