Sập giàn giáo công trình Trung tâm Văn hóa Xứ Đông: Thông tin về sức khoẻ nạn nhân

Ảnh: Hải Ninh
Ảnh: Hải Ninh
Ảnh: Hải Ninh

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top