Sập dầm cầu bộ hành đang thi công, đè nát xe container

Xe container bị dầm cầu bộ hành đè bẹp
Xe container bị dầm cầu bộ hành đè bẹp
Xe container bị dầm cầu bộ hành đè bẹp
Lên top