Sập dầm cầu bộ hành đang thi công, đè nát xe container

Xe container bị dầm cầu bộ hành đè bẹp
Xe container bị dầm cầu bộ hành đè bẹp
Xe container bị dầm cầu bộ hành đè bẹp

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top