Sập công trình ở Đồng Nai: "Xót quá! Vì miếng cơm manh áo mà anh em đi mãi"

Ông Phan Thanh Phú cùng hai con gái trong trung tâm y tế huyện Trảng Bom. Ảnh: Chân Phúc.
Ông Phan Thanh Phú cùng hai con gái trong trung tâm y tế huyện Trảng Bom. Ảnh: Chân Phúc.
Ông Phan Thanh Phú cùng hai con gái trong trung tâm y tế huyện Trảng Bom. Ảnh: Chân Phúc.
Lên top