Sập công trình ở Đồng Nai: Có thể doanh nghiệp chạy theo lợi nhuận

GS.TS Lê Vân Trình trả lời Báo Lao Động sáng 15.5 Ảnh: Trần Kiều
GS.TS Lê Vân Trình trả lời Báo Lao Động sáng 15.5 Ảnh: Trần Kiều
GS.TS Lê Vân Trình trả lời Báo Lao Động sáng 15.5 Ảnh: Trần Kiều
Lên top