Sập công trình, 6 người chết: Suýt nữa tôi đã không còn về gặp vợ con

Hiện trường vụ tai nạn.
Hiện trường vụ tai nạn.
Hiện trường vụ tai nạn.
Lên top