Sập công trình, 6 người chết: "Các cháu mồ côi cha khi còn quá nhỏ"

Lên top