Sập công trình, 10 người chết: An toàn lao động và quy trình xây dựng có vấn đề

Ông Cao Tiến Dũng - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai trả lời Báo Lao Động tại hiện trường. Ảnh: Hà Anh Chiến
Ông Cao Tiến Dũng - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai trả lời Báo Lao Động tại hiện trường. Ảnh: Hà Anh Chiến
Ông Cao Tiến Dũng - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai trả lời Báo Lao Động tại hiện trường. Ảnh: Hà Anh Chiến
Lên top