Sập cầu gỗ giờ cao điểm, 3 người rớt xuống sông

Lên top