Sao phải gọi là Tết quê!

Tái hiện cảnh Tết quê tại Thành phố Bạc Liêu, Bạc Liêu. Ảnh: Nhật Hồ
Tái hiện cảnh Tết quê tại Thành phố Bạc Liêu, Bạc Liêu. Ảnh: Nhật Hồ
Tái hiện cảnh Tết quê tại Thành phố Bạc Liêu, Bạc Liêu. Ảnh: Nhật Hồ
Lên top