Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Sao chung cư cao cấp cháy mà có tới...13 người chết ngạt?

Ảnh: VnExpress
Ảnh: VnExpress