Sáng tỏ chi tiết vụ việc giáo viên bị tố "bắn dây chun vào trẻ"

Hai giáo viên cơ sở mầm non Hoa Trạng Nguyên tạm nghỉ việc. Ảnh ĐL
Hai giáo viên cơ sở mầm non Hoa Trạng Nguyên tạm nghỉ việc. Ảnh ĐL
Hai giáo viên cơ sở mầm non Hoa Trạng Nguyên tạm nghỉ việc. Ảnh ĐL
Lên top