Sáng tạo cách làm để nhiều người hiểu quyền lợi BHXH

BHXH TP.Đà Nẵng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, giao dịch trực tuyến, đa dạng hóa công tác tuyên truyền. Nguồn: BHXH đà nẵng
BHXH TP.Đà Nẵng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, giao dịch trực tuyến, đa dạng hóa công tác tuyên truyền. Nguồn: BHXH đà nẵng
BHXH TP.Đà Nẵng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, giao dịch trực tuyến, đa dạng hóa công tác tuyên truyền. Nguồn: BHXH đà nẵng
Lên top