Thanh Hóa:

Sang nhà hàng xóm chơi, bất ngờ dùng dao cứa cổ tự tử