Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Sáng làm mẫu nude, chiều đã có ảnh trên web sex

Vân Đặng mặc dù bị gia đình cấm cản vẫn tiếp tục làm mẫu nude - Ảnh: NVCC
Vân Đặng mặc dù bị gia đình cấm cản vẫn tiếp tục làm mẫu nude - Ảnh: NVCC